دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسول بختیار

پسر بی‌بی خاور اسفندیاری بختیاری و محمد رضا خان (سردار فاتح)، و برادر صلبی دکتر شاپور بختیار

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید