دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خلیل اسفندیاری بختیاری

پسر بی‌بی مریم و اسفندیار خان (سردار اسعد اول). او با اوا کارل ازدواج کرد و ملکه ثریا فرزند آن‌دو بود.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید