دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروغ ظفر

دختر بی‌بی فرنگیس و خسرو خان (سردار ظفر)؛ با محمد قلی خان (سردار بهادر) ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند به نام‌های بی‌بی جهان، افراسیاب، ماری، و امیرحسین شد.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید