دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسماعیل اسفندیاری بختیاری

پسر بی‌بی خانم جان و اسفندیار خان (سردار اسعد اول)

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید