دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالملوک (همسر محمد تقی خان امیر جنگ)

همسر چهارم محمد تقی خان (امیر جنگ)؛ مادر کتایون (نی‌نی) و مسعود

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید