دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

ت ۱۳۰۱ یا ۱۳۰۲ ق تهران
و ۱۳۷۲ یا ۱۳۷۳ ق

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)، دختر ایزابل سروریان و سرپ خان امیرخانیان، در خانواده‌ای ارمنی در تهران به دنیا آمد. او با آرتین استپانیان، ازدواج کرد و فرزندان آن دو عبارتند از آنیک، شاکه، آرمن، سامسون، هوفسب، و رستم

نی نیش امیرخانیان (استپانیان)، دختر ایزابل سروریان و سرپ خان امیرخانیان، در خانواده‌ای ارمنی در تهران به دنیا آمد. او تحصیلات عالی خود را در رشته جامعه شناسی در دانشگاه سوربن در شهر پاریس به اتمام رساند و پس از بازگشت به ایران به خاطر تسلط به زبان فرانسه به بسیاری از شاهزاده خانم‌های قاجار، از جمله تاج السلطنه و فروغ الدوله، درس فرانسه داد. محمدعلی میرزا (که بعدها شاه ایران شد) نی نیش را از پدرش سرپ خان خواستگاری کرد. اما نی نیش سرانجام با آرتین استپانیان، اولین دندانپزشک رسمی ایران، ازدواج کرد. فرزندان آن دو عبارتند از آنیک، شاکه، آرمن، سامسون، هوفسب، و رستم. بستن

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو