دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

فرزندان نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

از راست به چپ آنیک، آرمن، هوفسب، و شاکه. ردیف نشسته: از راست به چپ: سامسون و رستم.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۴۳ یا ۱۳۴۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس نوشته شده که این عکس درعکاسخانه رامبرانت درلاله زار تهران چاپ شده‌ است.

 • ابعاد ۲۳ × ۱۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها آواکیان
 • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1260A47
 •