دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شاکه استپانیان (آبدالیان)

ت ۱۳۳۲ یا ۱۳۳۳ ق تهران
و ۱۴۱۸ یا ۱۴۱۹ ق

شاکه استپانیان (آبدالیان) سومین فرزند نی نیش امیرخانیان (استپانیان) و آرتین استپانیان در سال ۱۲۹۲ در تهران به دنیا آمد. او با سدراک آبدالیان ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از آرمن و آرتین.

شاکه استپانیان، متولد ۱۲۹۲ در تهران، دوران تحصیلات ابتدایی خود در مدرسه ژاندارک گذراند و تحصیلات عالیه خود را در رشته طراحی ساختمان ادامه داد. همسرش سدراک آبدالیان پروفسور زمین شناسی و زلزله شناسی زمان خود بود. شاکه در نوشتن کتاب ها به زبان فرانسه و فارسی و همین طور کشیدن نقشه های معادن با همسرش همکاری می کرد. او پس از فوت همسرش به تدریس در مقطع دوم ابتدایی مدارس ارامنه پرداخت. شاکه دو پسر به نامهای آرمن و آرتین داشت که در زمینه ریاضی و فیزیک جامدات ادامه تحصیل دادند. شاکه همچون مادرش، نی نیش امیرخانیان (استپانیان) و خواهرش، آنیک استپانیان (آواکیان) در امور خیریه فعالیت داشت. بستن

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو