دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هراچ امیرخانیان و رز امیرخانیان در سفر هندوستان

هراچ امیرخانیان و رز امیرخانیان در سفر هندوستان

از راست به چپ نفر چهارم هراچ امیرخانیان و نفر ششم رز امیرخانیان، خواهران نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)، در محوطه مدرسه داویدیان در هندوستان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۷۰ یا ۱۳۷۱ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس نوشته شده که این عکس درعکاسخانه ادنا لورنز در کلکته چاپ شده‌است.

 • ابعاد ۱۵ × ۱۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها آواکیان
 • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1260A31
 •