دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) در لباس نمایش

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۳۳ یا ۱۳۳۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس نوشته شده که این عکس درعکاسخانه روسی‌خان واقع در خیابان علاءالدوله تهران چاپ شده‌است.

 • ابعاد ۱۲ × ۱۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها آواکیان
 • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1260A18
 •