دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست به چپ در ردیف اول، نفر آخر آواک آواکیان، همسر آنیک، است که در جوانی فوت کرد. در آغوش او هووانس اولین فرزندشان، در کنارش آنیک استپانیان (آواکیان)، سپس وارطوهی (مادر آواک و مادر شوهر آنیک)، در کناراو نی‌نیش (شخص بعد از او شناخته نشده است) و پشت سرشان از راست به چپ دومین و سومین افراد آرتین و آنژل استپانیان می‌باشند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۶۳ یا ۱۳۶۴ ق
 • یادداشت ها

  بنا به گفته خانواده این عکس پس از تولد هووانس، پسر اول آنیک، در همدان گرفته شده است.

 • ابعاد ۱۲ × ۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها آواکیان
 • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۵ فروردين ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1260A53
 •