دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آنیک و آرتین استپانیان

آنیک و آرتین استپانیان

آنیک استپانیان در کنار پدرش، آرتین استپانیان

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۶.۵ × ۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۵ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A55
  •