دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

فرزندان نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

(۱۲۸۸) فرزندان نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) به ترتیب سن از راست به چپ: رستم استپانیان (۱۲۹۸)، سامسون استپانیان (۱۲۹۶)، آرمن استپانیان (۱۲۹۴)، شاکه استپانیان (۱۲۹۲)، آنیک استپانیان (۱۲۹۰)، هوفسب استپانیان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۳ یا ۱۳۴۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A6
  •