دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروغ‌الدوله و دخترانش، فروغ‌الملوک و ملک‌الملوک

فروغ‌الدوله و دخترانش، فروغ‌الملوک و ملک‌الملوک

فروغ‌الدوله، دختر ناصرالدین شاه، به همراه دخترانش در لباس درویشی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۰ صفر ۱۳۲۸ ق
 • یادداشت ها

  بنا به گفته خانواده این عکس را فروغ الدوله به خانم نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) هدیه داده است.

 • ابعاد ۲۰ × ۲۴.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها آواکیان
 • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۷ اسفند ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1260A1
 •