دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) در کنار خانواده

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) در کنار خانواده

از راست به چپ نفر دوم نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)، نفر سوم شاکه استپانیان و نفر چهارم آرتین استپانیان هستند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۷۷ یا ۱۳۷۸ ق تا ۱۳۷۹ یا ۱۳۸۰ ق
 • یادداشت ها

  بنا به گفته خانواده این عکس در حیاط منزل خانواده استپانیان گرقته شده‌است.

 • ابعاد ۱۲ × ۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها آواکیان
 • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۵ فروردين ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1260A66
 •