دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هوفسب، آرمن و سامسون

هوفسب، آرمن و سامسون

فرزندان نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان): هوفسب، آرمن، و سامسون

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۷ یا ۱۳۳۸ ق
  • ابعاد ۷.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A10
  •