دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست به چپ نفر دوازدهم ایستاده آنیک استپانیان، دختر نی‌نیش استپانیان (امیرخانیان)، در جمع انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۸۴ یا ۱۳۸۵ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A37
  •