دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

در ردیف نشسته‌ها از راست به چپ نفر اول برسابه، مدیرکودکستان مختلط کودکان مسلمان و مسیحی ونفر دوم آنیک استپانیان است که سمت ریاست انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران را در این زمان داشته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸۰۵ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A38
  •