دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خواهران و فرزندان نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

خواهران و فرزندان نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان)

ردیف پایین از راست به چپ: شاکه، آرمن، و آنیک (فرزندان نی‌نیش). ردیف بالا، از راست به چپ: رز امیرخانیان (خواهر نی‌نیش)، سامسون و هوفسب (فرزندان نی‌نیش)، هراچ امیرخانیان (خواهر نی‌نیش)

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۸ یا ۱۳۳۹ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A13
  •