دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آرتین، آنیک، و شاکه استپانیان

آرتین، آنیک، و شاکه استپانیان

از راست به چپ: آنیک، دکتر استپانیان، و شاکه در بندر انزلی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A45
  •