دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت ویزیت آنیک استپانیان

کارت ویزیت آنیک استپانیان

آنیک استپانیان (دندانپزشک) دختر نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) و آرتین استپانیان است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  بنا به گفته خانواده آنیک استپانیان، دختر نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) و آرتین استپانیان، ازدانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و مانند پدر دندانپزشک شد.

 • ابعاد ۴ × ۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها آواکیان
 • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1260A16
 •