دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هووانس خان ماسِیان

هووانس خان ماسِیان

هووانس خان ماسِیان، سفیر کبیر ایران در فرانسه و سپس آلمان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸ ق
 • یادداشت ها

  بنا به گفته خانواده هووانس خان ماسِیان زمانی که کنسول ایران در فرانسه بود و نی‌نیش هم برای تحصیل به آنجا رفته بود، حامی نی‌نیش در آنجا بود. او به زبان های آلمانی، فرانسه، انگلیسی و فارسی تسلط داشت و یکی از بهترین ترجمه های آثار شکسپیر به ارمنی را انجام داده است ، در هنگام حرکت به سفارت ژاپن در راه فوت می کند و جسد او را به تهران بازمی گردانند

 • ابعاد ۱۰ × ۱۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها آواکیان
 • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ مرداد ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1260A12
 •