دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آنیک استپانیان

آنیک استپانیان

آنیک استپانیان، دختر اول نی‌نیش استپانیان (امیرخانیان)، در آخرین دوره ریاست انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴۲۰ یا ۱۴۲۱ ق تا ۱۴۲۱ یا ۱۴۲۲ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A39
  •