دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) درجمع دوستان

نی‌نیش امیرخانیان (استپانیان) درجمع دوستان

در ردیف وسط، از راست به چپ نفر چهارم نی‌نیش و نفر دوم همسر او آرتین استپانیان

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۸ یا ۱۳۳۹ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها آواکیان
  • متعلق به مجموعه نینا آواکیان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1260A7
  •