دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معزی

مجموعه ای از نامه ها و اسناد خانوادگی، عکس، تعدادی عقدنامه و اشیاء زندگی روزمره متعلق به خانواده معزی.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

 • توضیح در باره اخذ اسناد

  این مجموعه شامل اقلامی است متعلق به فاطمه معزی، نیمتاج و فخرتاج معزی، خانم گوهر جهانداری، و یحیی میرزا یمن السلطنه دولتشاهی و در سال ۱۳۸۹ در اختیار آرشیو «دنیای زنان در عصر قاجار» قرار گرفت.

 • تاریخچه

  این مجموعه شامل نامه های شمس الملوک عضدی، دختر نصرت الله میرزا امیر اعظم، به همسر خود نجفقلی میرزا معزی فرزند ابراهیم میرزا، فرزند بهرام میرزا معزالدوله است. این نامه ها احتمالاً مربوط به دوره ای است که نجفقلی میرزا حسام الدوله برای مأموریت کاری به تهران یا شیراز رفته و شمس الملوک در شاهرود بود. نجفقلی میرزا این نامه ها را به یادگار به دختر خود نزهت الزمان معزی اهداء کرده است.

  این مجموعه همچنین شامل عقدنامه رقیه خانم فرزند نصرالله خان معتمدالسلطان و عبدالحسین میرزا علاءالسلطان فرزند بهرام میرزا معزالدوله و اشیاء متعلق به نیم تاج و فخرتاج معزی فرزندان رقیه خانم و علاءالسلطان است. دو عقدنامه دیگر در این مجموعه عبارتند از عقدنامه درخشنده خانم ملقب به شازده خانم فرزند بهرام میرزا معزالدوله و عقدنامه دیگر متعلق به فرزند درخشنده خانم و مادر گوهر جهانداری، اخترالملوک با سیف الملوک معتضد حضور است. سرمه دوزی این مجموعه کار خانم اخترالملوک است. آخرین عقدنامه متعلق به نیم تاج معزی دختر رقیه خانم و عبدالحسین میرزا علاءالسلطان و یحیی میرزا یمن السلطان دولتشاهی فرزند نگارخانم (دختر مرتضی قلی میرزا) و سلطان احمد میرزا یمن الدوله (فرزند سلطان محمد میرزا) می باشد. مرتضی قلی میرزا و سلطان محمد میرزا یمن الدوله هردو خود از فرزندان عمادالدوله بودند. در این مجموعه یک نقاشی از صورت نگار خانم به قلم یحیی میرزا که از شاگردان کمال الملک بوده موجود است.

 • تاریخ ۱۲۹۶ ق تا ۱۳۸۵ ش
 • آخرین ویرایش ۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره اخذ 1134
 •