دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

غلامعلی میرزا (مجلل الدوله)

پسر زیور خانم (شرافت السلطنه) و سلطان ابراهیم میرزا (مشکات الدوله)؛ پدر عصمت الملوک دولتشاهی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید