دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا عبد الله امجد الوزاره

ت ۱۲۹۴ یا ۱۲۹۶ ق

سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) فرزند زیبا چهر خانم میر فندرسکی (مادر شهزاده) و میرزا حسین شیخ الاسلام مجد الاسلام (وفات ۱۳۳۶ ق) بود. همسرانش منیژه صفدری قاجار، عزیز الملوک شیخ الاسلامی، شهربانو و دختر شازده علیشاهی نام داشتند.

سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) فرزند زیبا چهر خانم میر فندرسکی (مادر شهزاده) و میرزا حسین شیخ الاسلام مجد الاسلام(وفات ۱۳۳۶ ق) بود. برادرانش حاج میرزا ابوتراب شیخ الاسلامی و میرهادی شیخ الاسلامی و خواهرش نواب حاجیه شیخ الاسلامی نام داشتند. همسرانش منیژه صفدری قاجار، عزیز الملوک شیخ الاسلامی، شهربانو و دختر شازده علیشاهی نام داشتند. فرزندان او از عزیز الملوک شیخ الاسلامی: میر سید علی خان شیخ الاسلامی، حسن شیخ الاسلامی و قمرالملوک (بهلول) و دخترش از منیژه صفدری قاجار آذر و از شهربانو اخترالملوک نام داشتند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو