دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محبعلی به امجدالوزاره

محبعلی به امجدالوزاره

نامه محبعلی به سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره).

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

 • آفریننده محبعلی
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۱/۵ × ۹/۵ سانتیمتر.

 • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A122
 •