دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن شیخ الاسلام به امجدالوزاره و عزیزالملوک

میرزا حسن شیخ الاسلام به امجدالوزاره و عزیزالملوک

نامه میرزا حسن شیخ السلام به دامادش سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) و دخترش عزیزالملوک.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A142
  •