دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امجدالوزاره با خانواده اش و معلمان

امجدالوزاره با خانواده اش و معلمان

سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره)، پسر زیبا چهره میرفندرسکی و میرزا حسین شیخ الاسلام (مجد الاسلام)، در منتهی علیه سمت راست ایستاده است. همراه با افراد خانواده و معلم ها در کجور.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸.۸ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A210
  •