دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های  یحیی خان آصف الدوله به امجدالوزاره

نامه های یحیی خان آصف الدوله به امجدالوزاره

نامه های یحیی خان آصف الدوله قاجار، شوهر ربابه خانم، به سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره).

نمای تفصیلی

  • آفریننده یحیی خان آصف الدوله قاجار
  • تاریخ ۱۶ صفر ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A163
  •