دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن شیخ الاسلام به امجدالوزاره، ربیع‌الثانی ۱۳۳۴

میرزا حسن شیخ الاسلام به امجدالوزاره، ربیع‌الثانی ۱۳۳۴

نامه میرزا حسن شیخ السلام به دامادش، سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره).

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

 • آفریننده میرزا حسن شیخ الاسلامى (رئیس المجاهدین)
 • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۳۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A140
 •