دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امجدالوزاره و خانم سهاکیانس در روسیه

امجدالوزاره و خانم سهاکیانس در روسیه

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «خانم سهاکیانس در روسیه»

 • ابعاد ۲۵ × ۱۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1139A117
 •