دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امجدالوزاره به عزیزالملوک

امجدالوزاره به عزیزالملوک

سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) عید را به همسرش عزیزالملوک خانم، دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ السلام، و خانواده تبریک می گوید. او احوال بقیه افراد خانواده، از جمله میر سید علی خان (علی ببه) را جویا می شود.

نمای تفصیلی

 • آفریننده میرزا عبد الله امجد الوزاره
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۱ × ۱۴ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A53
 •