دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌ های میرزا حسن شیخ الاسلام به منشی باشی

نامه‌ های میرزا حسن شیخ الاسلام به منشی باشی

نامه ها شامل موارد زیر است: نامه از میرزا حسن شیخ الاسلام به میرزا حسن خان منشی باشی درباره سفر او به تنکابن؛ درباره تقسیم کاهو بین اعضای خانواده؛ درباره توقیف املاک قمر خانم، دختر سعدالسلطنه؛ تلگراف میرزا حسن از تهران به منشی باشی در قزوین در مورد نقل مکان سید عبدالله‌ امجدالوزاره به محل اندرونی؛ در نامه ای دیگر اشاره ای نیز به خاطراتش از رخساره خانم دارد و اصرار رخساره خانم به او در مورد ترک تریاک؛ درخواست میرزا حسن از منشی باشی در مورد خرید اقلام منزل شامل میوه، آجیل، کشک، لوله چراغ، چراغ فانوس، چادر شب و یخدان؛ نامه در مورد درخواست دعا برای بهبود حال عشرت خانم دختر فرح السلطنه از سید جمال الدین مجتهد، مجتهد بزرگ قزوین؛ نامه میرزا حسن به منشی باشی درباره بیماری عشرت الملوک خانم دخترش و غش کردنش می نویسد. همچنین در نامه به خرید اقلام مختلف از جمله کفش برای عشرت خانم، و نوشتن نامه به نظام الملک، مجدالملک، و نظم الدوله اشاره شده است.این نامه همچنین حاوی عریضه شخصی به میرزا حسن در مورد پول عروسی است؛ دستور میرزا حسن به منشی باشی در مورد ترتیب دادن عروسی عزیزالملوک؛ درخواست میرزا حسن از منشی باشی در مورد خرید لباس و چادر نماز برای آسیه خانم و خدمتکارانش؛ نامه میرزا حسن به منشی باشی درباره اجازه ازدواج به تاج خانم، دختر عمه میرزا حسن شیخ الاسلام. علاوه بر آن، به دعوای نوکر ها نیز اشاره می کند؛ میرزا حسن در مورد املاک قزوین، خرید خانه و دریافت تلگرافی در همین ارتباط می گوید. علاوه بر آن از منشی باشی می خواهد که ۱۰۵ لیره برای عشرت الملوک چه از تهران و چه از قزوین خریداری کند، کاغذ و پاکت کوچک و بزرگ و قدری تنباکوی شیرازی بفرستد، مبلغ اشتراک روزنامه ها را بپردازد؛ میرزا حسن نامه ای به منشی باشی نوشته و در آن در مورد اخراج دایه عشرت خانم و آبستنی عزیزالملوک توضیح داده است؛ میرزا شیخ الاسلام به منشی باشی نامه ای نوشته و در آن در مورد اداره املاک و معامله با قمر خانم، دختر سعد السلطنه توضیح داده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا حسن شیخ الاسلامى (رئیس المجاهدین)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1139A87
  •