دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های متفرقه خطاب به رخساره خانم

نامه های متفرقه خطاب به رخساره خانم

نامه های مختلف خطاب به رخساره خانم. شامل: نامه از میرزا بزرگ شیخ الاسلام به دخترش رخساره خانم، همسر میرزا حسن شیخ الاسلام؛ اجازه نامه برای زنی که به بچه رخساره خانم شیر می دهد (۱۵ رجب ۱۳۰۹)؛ نامه تسلیت از طرف آقا میرزا مسعود شیخ الاسلام به رخساره خانم به مناسبت مرگ ملکی جهان خانم (۱۳۰۹ ق)؛ نامه میرزا ابوتراب شیخ الاسلام؛ پاسخ صدر اعظم به رخساره خانم در مورد دریافت مواجب پدر متوفی اش، میرزا بزرگ شیخ الاسلام؛ نامه حاج عما خانم، همسر هدایت الله، به رخساره خانم برای رفتن از قزوین به ده رزجرد؛ نامه هدایت الله حکیم باشی، پسر میرزا حسن خان حکیم باشی، به دختر خواهرش، رخساره خانم؛ نامه رخساره خانم به عموی خود میرزا مسعود شیخ الاسلام.

نمای تفصیلی

  • آفریننده آقا میرزا بزرگ شیخ الاسلام
  • تاریخ ۱۲۹۴ یا ۱۲۹۶ ق تا ۱۳۱۶ یا ۱۳۱۷ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1139A41
  •