دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات میرزا حسن شیخ الاسلام و امجدالوزاره

مکاتبات میرزا حسن شیخ الاسلام و امجدالوزاره

مکاتبات میرزا حسن شیخ الاسلام و دامادش سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره).

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۲۷ یا ۱۳۲۸ ق تا ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ ق
 • یادداشت ها

  همراه اولین نامه یک وکالتنامه برای خرید خانه ای در تهران است.

 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1016A144
 •