دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امجدالوزاره به میرزا حسن شیخ الاسلام، ۱۳۲۸ ق

امجدالوزاره به میرزا حسن شیخ الاسلام، ۱۳۲۸ ق

سید عبدالله امجدالوزاره به پدرزنش میرزا حسن شیخ السلام می نویسد و از اخبار قزوین می گوید.

نمای تفصیلی

 • آفریننده میرزا عبد الله امجد الوزاره
 • تاریخ ۱۳۲۸ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۷/۵ × ۱۱/۸ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۰.۱ × ۲۵.۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A104
 •