دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابیاتی از آقا میرزا عبدالله امجدالوزاره

ابیاتی از آقا میرزا عبدالله امجدالوزاره

ابیاتی از آقا میرزا عبدالله شیخ الاسلامی امجدالوزاره، شامل شعری مطایبه آمیز برای دخترش اخترالملوک.

نمای تفصیلی

 • آفریننده میرزا عبد الله امجد الوزاره
 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  تاریخ یکی از نوشته‌ها ۲۲ بهمن ۱۳۱۲ ش است.

 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۷ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1139A105
 •