دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های متفرقه امجدالوزاره

نامه های متفرقه امجدالوزاره

نامه های متفرقه سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) شامل نامه هایی از حاج میرزا ابوتراب شیخ الاسلام، سید حسین مجد الاسلام قزوینی، فخر الملوک، اشرف السادات، منیژه صفدری قاجار (همسر امجدالوزاره)، خانم خانم ها و محبعلی به امجدالوزاره و نامه های او به خواهرش، فخری معظم و بشارت الدوله.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۳ یا ۱۳۱۴ ق تا ۱۳۴۸ یا ۱۳۴۹ ق
 • یادداشت ها

  همراه نامه سید عبدالله شیخ الاسلامی (امجدالوزاره) به خواهرش، فخری معظم، یادداشتی از پسرش، میر سید علی خان شیخ السلامی نیز می باشد.

 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1016A180
 •