دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زیبا چهره میرفندرسکی

زیبا چهر خانم میر فندرسکی دختر شهزاده بیگم مسعود انصاری و میر حسین خان میر فندرسکی؛ خواهر خانم گلین، شاهزاده بیگم، شایسته خانم، خانم خانم‌ها، علی اکبر خان، محمد علی آقازاده، و میر ابوالقاسم خان (مشاور نظام)؛ با سید حسین مجد الاسلام قزوینی (شیخ الاسلام) ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: نواب حاجیه، میرزا عبدالله امجد الوزاره، میرزا ابوتراب، و میر هادی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید