دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های ربابه خانم

نامه های ربابه خانم

نامه های ربابه خانم، دختر میرزا محمود شیخ الاسلام، درباره اداره املاک محمود آباد، و امور مالی و خانوادگی.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ربابه خانم
  • تاریخ ۱۳۳۲ یا ۱۳۳۳ ق تا ۱۳۳۶ یا ۱۳۳۷ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1139A52
  •