دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح

خانواده خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح

افراد بر حسب شماره گذاری در تصویر دوم: ۱- خدیجه افضل وزیری ۲- آقا بزرگ ملاح ۳- زبیده ملاح (دختر آقا بزرگ ملاح از همسر اولش) ۴- مه لقا ملاح ۵- امیرهوشنگ ملاح ۶- حسینعلی ملاح ۷- نصرت الله چنگیزی (پسر زبیده و نوه آقا بزرگ ملاح) ۸- مهرانگیز ملاح ۹- خسرو ملاح ۱۰- گلی ملاح (دختر نصرت زمان و آقا بزرگ ملاح) ۱۱- بهروز بیات (پسر مه لقا ملاح و همسر اولش، محمد زمان بیات)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۹.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14129A17
  •