دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، ردیف جلو: امیرهوشنگ ملاح، آقا بزرگ ملاح، خدیجه افضل وزیری، و پروین وزیری (دختر رقیه و حسنعلی وزیری)؛ ردیف پشت: بدری وزیری (دختر اختر اعظم و علینقی وزیری) و گلی ملاح (دختر نصرت زمان و آقا بزرگ ملاح)؛‌ ایستاده: حسینعلی ملاح

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14129A24
  •