دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: اسدالله تاروردی (همسر مهرانگیز)، مهرانگیز ملاح (دختر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح)، و خدیجه افضل وزیری

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14129A40
  •