دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهرانگیز ملاح

ت ۱۳۰۲ ش
و ۳۰ تير ۱۳۹۲ ش

نرجس مهرانگیز ملاح، دختر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح و نوه بی بی خانم استرآبادی، در سال ۱۳۰۲ ش در نوکنده، از توابع بندر گز و استرآباد، به دنیا آمد. او در خرداد سال ۱۳۲۷ ش با اسدالله تاروردی ازدواج کرد. در سال ۱۳۵۱ ش از مدرسه عالی ترجمه مدرک لیسانس دریافت کرد و به فعالیت های مختلفی از جمله تحقیق، ترجمه، و نقاشی می‌پرداخت. مهرانگیز ملاح در ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۲ ش درگذشت.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو