دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیرهوشنگ ملاح

ت ۱۲۹۸ ش

امیرهوشنگ ملاح، پسر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح و نوه بی بی خانم استرآبادی، در سال ۱۲۹۸ ش به دنیا آمد. همسر اولش: نازنین، همسر دوم: هما، و همسر سومش: اشرف نام داشتند.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید