دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خاطرات خدیجه افضل وزیری

خاطرات خدیجه افضل وزیری

حسینعلی ملاح، فرزند خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح، در اوایل بهمن ماه ۱۳۵۳ ش با مادرش مصاحبه ای ضبط کرده بود؛ مهرانگیز ملاح نوار صوتی مصاحبه را به صورت این دفترچه پیاده کرده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۱۴ × ۱۸.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها مه لقا ملاح
 • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 14129A59
 •