دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: حسینعلی ملاح (فرزند مه لقا ملاح)، بدری (بدر آقاق) وزیری (دختر علینقی وزیری وهمسر حسینعلی ملاح)، و خدیجه افضل وزیری

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14129A23
  •