دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، ایستاده: حسینعلی ملاح، بدری وزیری (دختر علینقی وزیری و همسر حسینعلی)، مه لقا ملاح، اسدالله تاروردی (شوهر مهرانگیز)، مهرانگیز ملاح، مهین دخت وزیری (دختر حسنعلی وزیری و همسر خسرو)، و خسرو ملاح؛‌ نشسته: آقا بزرگ ملاح که نوه اش بهروز بیات (پسر مه لقا ملاح و محمد زمان بیات) را در بغل دارد، خدیجه افضل وزیری، حسنعلی وزیری که شیرین ملاح (دختر مهین دخت و خسرو) را در بغل دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها مه لقا ملاح
  • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14129A11
  •